AgroStratéga | Tanácsadók | Referenciák | Blog | Hírlevél | Kapcsolat | Letöltések | Adatvédelem | Jogi nyilatkozat
 
Nyilatkozat szerzői jogokról

1. Szerzői jogok

A www.agrostratega.hu weboldalon található tartalom a B2B Communications Kft. és az Ötlethíd Kft. közös szellemi tulajdona. A weblap tartalmát és kialakítását nemzetközi jogszabályok és magyar törvények védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A weboldal teljes egészében, valamint a tartalmát képező, ott olvasható és letölthető tanulmányok, hírlevelek és magazinok ("mű") szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogi védelem alapján a Szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Erre tekintettel a B2B Communications Kft. és az Ötlethíd Kft. előzetes írásbeli engedélye, hozzájárulása szükséges a mű tartalmának többszörözéséhez, terjesztéséhez, átdolgozásához, valamint nyilvánossághoz közvetítéséhez.

Amennyiben a weblapon olvasható tanulmány vagy magazin másként nem jelöli, a mű szerzői vagyoni jogainak jogosultja a B2B Communications Kft. és az Ötlethíd Kft.

2. Szabad felhasználás esetei

A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.

A weblap, illetőleg tanulmány vagy magazin részletét a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével változtatás nélkül bárki idézheti.

Az oldalainkon olvasható tanulmányok, magazinok szerzői a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:
- letöltés útján történő többszörözés kizárólag a mű elolvasása végett;
- személyes használatra történő kinyomtatás vagy rögzítés háttértárolóra;
- semmilyen formában sem engedélyezett a művek többszörözése vagy tárolása elektronikus adattárban.

Természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

Szabad felhasználás a mű járulékos vagy közbenső - a felhasználásra irányuló műszaki folyamat elválaszthatatlan és lényeges részét képező, önálló gazdasági jelentőség nélküli - időleges többszörözése (caching és browsing), ha kizárólag az a célja, hogy lehetővé tegye
- az átvitelt harmadik személyek között hálózaton, köztes szolgáltató által, vagy
- a műnek a szerző által engedélyezett, illetve e törvény rendelkezései alapján megengedett felhasználását.

3. Felelősség korlátozása

A B2B Communications Kft. és az Ötlethíd Kft. nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldal használatával kapcsolatosak, a használatából, használatra képtelen állapotából származnak, továbbá a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából  keletkeznek.

A B2B Communications Kft. és az Ötlethíd Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása Felhasználó felelősségére történik.

Vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve fontosabb nemzetközi ajánlások:

- A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV)

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV);

- 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (VII. fejezet: A személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok) (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95900004.TV);

- 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (329/A-C §-ok)
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97800004.TV);

- A Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve az információs társadalommal kapcsolatos szerzői és szomszédos jogokról (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:HU:HTML);

- Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény (Kihirdette az 1975. évi 3. törvényerejű rendelet) (http://www.hpo.hu/jogforras/7503.html);

- WIPO Szerzői Jogi Szerződés (Kihirdette: 2004. évi XLIX. törvény)
(http://www.mszh.hu/jogforras/2004_XLIX_Szerzoi_Jogi_Szerzodes.pdf).

A weboldal megtekintésével, arra történő belépéssel a Felhasználó elfogadja a fenti Szerzői Jogi Nyilatkozatban meghatározott feltételeket.

Professzionális stratégiai tanácsadás a hazai agráriumban működő vállalkozások számára a marketing, a kommunikáció, a PR és a piackutatás területén.

Az AgroStratéga márkát két tapasztalt tanácsadó alapította 2009-ben, azzal a céllal, hogy professzionális stratégiai tanácsadással segítsék a hazai agráriumban működő vállalkozásokat a piaci versenyben.

Erősségünk, hogy a marketing és az üzleti tervezés mellett otthonosan mozgunk a mezőgazdaság számos szakterületén is, így gyorsan átlátjuk partnereink helyzetét, megértjük igényeiket és működő megoldásokat dolgozunk ki a felmerült problémákra.

Velünk megnyeri a játszmát.

Olvasom a szakmai blogot! >>

Feliratkozom az ingyenes hírlevélre! >>

Kapcsolatba lépek a tanácsadókkal! >>


Az AgroStratéga elkötelezett az innováció és a társadalmi szerepvállalás iránt, ezért lett Az Év Agrárembere díj Agrárkutatás kategóriájának támogatója 2016-ban, a Kertészet kategória támogatója pedig 2017-ben. 
 
copyright © AgroStratéga -  Minden jog fenntartva.